Er is veel wat ouders zelf kunnen doen om de scheiding comfortabeler te laten verlopen voor de kinderen. Hieronder hebben wij een aantal tips en aandachtspunten voor ouders op een rijtje gezet.

1. Laat regelmatig aan uw kind merken dat u van hem of haar houdt.
Vertel het en knuffel wat vaker.

2. Stel uw kind gerust.
Zorg ervoor dat uw kind weet dat u van hem of haar houdt en dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de (echt)scheiding. Herinner uw kind eraan dat ouders van elkaar scheiden, en niet van hun kinderen. De liefde van ouders voor hun kind is speciaal en is voor altijd.

3. Bespreek met uw kind de veranderingen die de (echt)scheiding met zich meebrengt.
Praat met uw kind over de veranderingen in het gezin. Uw kind heeft tijd nodig om zich aan te passen aan veranderingen, zoals een verhuizing, de omgangsregeling of een nieuwe relatie van één of beide ouders. Het ene kind past zich redelijk snel aan, terwijl het andere kind meer tijd nodig heeft om zich gemakkelijk te voelen in een nieuwe omgeving.

4. Accepteer de gevoelens van uw kind en ondersteun hem of haar om gevoelens te uiten.
Help uw kind te leren praten over gevoelens en hoe hij of zij deze op een acceptabele manier kan uiten. Op het moment dat kinderen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen, zijn ze minder geneigd om hun gevoelens op een ongepaste manier te uiten. Luister naar uw kind en benadruk dat alle gevoelens van het kind goed zijn.

5. Zorg dat uw kind ook echt kind kan zijn.
Probeer te vermijden dat uw kind teveel ‘volwassen’ verantwoordelijkheden op zich neemt. De gezinsfinanciën met ze bespreken of ze vertellen dat ze nu de ‘man of vrouw van het huis’ zijn, kan een last zijn. Stimuleer ze in plaats daarvan om deel te nemen aan schoolactiviteiten, clubs en hobby’s, om hun eigen mogelijkheden te vergroten.

6. Geef uw kind toestemming om van beide ouders te houden.
Het is belangrijk om de andere ouder niet af te vallen waar de kinderen bij zijn.

7. Los problemen samen op.
Praat met uw kind over hoe u dingen kunt verbeteren of makkelijker kunt maken voor hem of haar.

8. Versterk het positieve contact met uw kind.
Blijf betrokken bij uw kind door regelmatig 1-op-1 tijd met elkaar door te brengen. Reserveer regelmatig 15 minuten om samen leuke dingen te doen, zoals een boek lezen, een spelletje doen of buiten spelen.

9. Hou de eventuele strijd rond de (echt)scheiding voor uzelf.
Zorg ervoor dat uw kind zo min mogelijk getuige is van ruzies, vooral als er sprake is van verbale of fysieke agressie. Heftige ruzie tussen ouders veroorzaakt vaak aanpassingsproblemen bij kinderen. Gebruik uw kind niet als boodschapper of als wapen in de strijd met de andere ouder.

10. Handhaaf zo veel mogelijk de structuur en de voorspelbaarheid van de dagelijkse routine in uw gezin.
Kinderen gedijen goed bij routine, zoals vaste bedtijden, gezamenlijke maaltijden en vaste regels. Grenzen geven uw kind een veilig gevoel, en zorgen ervoor dat hij of zij weet dat u voor orde en controle zult zorgen op het moment dat zij daar niet toe in staat zijn.

11. Luister naar de verbale en non-verbale communicatie van uw kind. Luister naar wat uw kind zegt en kijk naar wat hij of zij doet. 
Vergeet niet dat kinderen zich vaak op een indirecte manier uiten. Als uw kind bijvoorbeeld zegt: “Ik haat de mannen waar je mee uit gaat”, kan dat betekenen: “Ik ben bang dat je hen misschien aardiger vindt dan
mij.”

12. Zorg ook goed voor uzelf.
Zoek steun bij goede vrienden, familie, uw huisarts of hulpverleners. Onderzoek toont aan dat er een belangrijk verband bestaat tussen het emotionele en lichamelijke welzijn van de ouders en een gezonde ontwikkeling van kinderen.