Er hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden naar Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s en ScheidingsATLAS. Deze lieten positieve resultaten zien.

TNO ontving voor het onderzoek naar Dappere Dino’s van ZonMw in 2013 een Parel onderscheiding.
Stoere Schildpadden is door de Databank Effectieve Jeugdinterventies erkend als theoretisch goed onderbouwd en Dappere Dino’s als effectief volgens goede aanwijzingen. Beide interventies zijn verder geregistreerd als merknaam™ in het Trademark register van de Benelux en Dappere Dino’s is als interventie opgenomen in de Gezonde School.

ScheidingsATLAS is tot stand gekomen op basis van onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. Het betreft een samenwerking door TNO, Humanitas en Schoolformaat in het kader van een ZonMw project. ScheidingsATLAS is in voorbereiding voor beoordeling door de erkenningscommissie van de Databank Effectieve Jeugdinterventies.