Informatie voor verwijzers

Scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die erbij betrokken is.

Kinderen

We weten dat scheiding voor kinderen een moeilijke tijd met zich meebrengt. Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. En ook al doen ouders hun best om de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Maar ondanks het ingrijpende karakter van een (echt)scheiding, leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de stressoren (ofwel de 'draaglast') en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf en de protectieve factoren bij het kind en zijn of haar omgeving (de 'draagkracht').

Door onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen te praten, ontdekken de kinderen in een Stoere Schildpadden of Dappere Dino's-groep dat zij er niet alleen voor staan.

Samen met een speciaal opgeleide trainer en een co-trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Ouders

Ook voor ouders zelf markeert een scheiding een ingrijpende periode. Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen. Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je hierover met de andere ouder?

Veel ouders worstelen na de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na scheiding. De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven over de onderwerpen waarvan we weten dat het interessant is voor ouders die gescheiden zijn, namelijk kinderen in een scheiding (inclusief verlies en rouw), ouderschap na scheiding (inclusief informatie over coöperatief en parallel ouderschap), communicatie (met informatie over geweldloze communicatie), omgaan met meningsverschillen, ouderschap en ouder-kindrelatie en de balans tussen draagkracht en draaglast. ScheidingsATLAS biedt ouders psychoeducatie rondom deze thema's, steun en praktische tips.

Het groepsprogramma Stoere Schildpadden is speciaal ontwikkeld voor kleuters met gescheiden ouders. Het groepsprogramma Dappere Dino’s is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar (groep 3 en 4 van de basisschool).

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de programma’s helpen bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep en het welzijn van deelnemende kinderen verbetert.

De programma’s leren kinderen vaardigheden om beter om te kunnen gaan met gevoelens en problemen die een (echt)scheiding met zich meebrengt. De groepstrainingen bieden sociale steun. Kinderen werken met behulp van psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken aan hun emoties en onrealistische gedachten. Stapsgewijs leren ze probleemoplossende vaardigheden. Verder zijn Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s gericht op het versterken van een positieve perceptie van zichzelf en het gezin.

Contra-indicaties voor deelname aan Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s zijn ernstige gedragsproblemen (sterk oppositioneel, agressief of destructief gedrag) en/of ernstige emotionele problemen die intensieve behandeling vergen (bijvoorbeeld sterk depressief of in zichzelf gekeerd gedrag).

Een kind moet zich kunnen aanpassen aan de groepsstructuur en deel kunnen uitmaken van de uitwisseling binnen de groep. Dit stelt eisen aan aanpassingsgedrag, impulsbeheersing en leerbaarheid.

Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor.

Aan al deze zaken besteden Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s aandacht, maar de programma’s maken de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven.

De trainers gaan steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

De Schildpadden en Dino’s komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zes (Schildpadden) of zeven (Dino’s) kinderen.

Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding.

In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
1. Het kind en zijn of haar gevoelens
2. Leren omgaan met gevoelens en problemen
3. De relatie tussen ouders en kind
4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin?

De trainers werken veel met groepsschildpad Sam of groepsdino Rex, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een diploma en de groep eindigt met een feestje! 

ScheidingsATLAS biedt gescheiden ouders en ouders die gaan scheiden psychoeducatie en laagdrempelige steun. ScheidingsATLAS is geschikt voor ouders met en zonder grote vragen of problemen. De training kan online gevolgd worden of in een groep. De inhoud van beide interventievarianten is hetzelfde, maar de vorm verschilt. Informatie kan nagelezen worden in het ScheidingsATLAS boek.

 

ScheidingsATLAS maakt ouders bewust van de impact van een scheiding, normaliseert en ontschuldigt. De training biedt praktische informatie en concrete tips over wat ouders kunnen doen in de opvoeding, communicatie met de andere ouder, het vormgeven van ouderschap na scheiding, en voor het welzijn van zichzelf en hun kinderen. 

 

In de groepstraining komen ouders twee keer drie uur bij elkaar. Ouders kunnen individueel deelnemen, dus zonder hun ex-partner. Samen met twee gecertificeerde professionals worden ervaringen uitgewisseld en stilgestaan bij de thema's van de training.

De online training bestaat uit zes inhoudelijke hoofdstukken. Ouders bekijken deze in hun eigen tijd en op hun eigen tempo. De module is interactief, met animaties, rollenspellen en video's van experts en andere gescheiden ouders. Onderdelen van de training worden afgesloten met quizachtige vragen, met feedback op antwoorden.

Wilt u weten hoe mensen in uw organisatie of gemeente een startkwalificatie training kunnen volgen tot Dappere Dino’s-trainer? Bekijkt u voor informatie over de training de pagina ‘Word ook trainer’.

ScheidingsATLAS trainer worden? Klik hier voor informatie en de mogelijkheden.

Wilt u weten of er groepen mogelijk zijn bij u in de buurt, kijkt u onder het tabblad Contact.

Locatie

TNO Leiden, Sylviusweg

Postadres 
Postbus 3005
2301 DA Leiden

Stuur ons een bericht
We helpen je graag

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Vul alstublieft een bericht in.

© 2020 - 2024 Dino’s, Schildpadden en ATLAS | Cookiebeleid