Decembernieuws

Het is 17 december, ruim een week voor kerst 2019. Een decemberdag als iedere andere zou u kunnen denken. En toch werd vandaag een net iets specialere dag dan andere decemberdagen. We zullen u vertellen waarom!

Onderbouwd preventief aanbod voor het jonge kind

“Mijn dochter is 6 jaar oud en heeft het moeilijk met de scheiding. Ben opzoek naar een manier om haar beter te laten begrijpen wat er gebeurd is.”
“Ik zou mijn kinderen graag mee laten doen aan de Dappere Dino’s training. Wij wonen in [woonplaats]. Is het in deze omgeving mogelijk?”
“Het gaat om mijn zoontje van 6.5 jaar. Afgelopen jaren heeft hij veel ruzie meegekregen van zijn ouders en sinds december wonen wij gescheiden. Ik merk dat hij hier soms toch moeite mee heeft en denk ook dat hij er meer last van heeft dan dat hij verteld. Ik wil graag hulp en ondersteuning voor hem hierbij.”

Vragen zoals deze (e-mails zomer 2019) ontvangen we regelmatig: bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding, bij TNO afdeling Jeugd, via de Dappere Dino’s-website. Scheidingen komen veel voor en zijn impactvol voor alle betrokkenen. Onderbouwde ondersteuning bij scheiding kan helpen om problemen in welzijn en gezondheid te voorkomen of beperken. Met name voor gezinnen met jonge kinderen (tot 9 jaar) is het aanbod echter beperkt. Daarom hebben we ons de afgelopen ruim 12 jaar ingezet voor wetenschappelijk onderbouwd preventief aanbod voor deze doelgroep.

Een paar feiten op een rij:
– We ontwikkelden Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden gebaseerd op het evidence-based Children of Divorce Intervention Program (CODIP; uit de VS)
– Onderzoek duidde op positieve effecten van deze trainingen op het welzijn en gedrag van deelnemende kinderen en kreeg in 2013 een ZonMw Parel onderscheiding.
– We hebben de ervaringen en onderzoeksuitkomsten beschreven, gedeeld en verwerkt in nauwgezette interventiebeschrijvingen.
– In 2013 werd op grond hiervan Dappere Dino’s erkend als theoretisch goed onderbouwd en met die erkenning opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
– In 2015 volgde ook Stoere Schildpadden.

Effectief

Na deze eerste erkenningen van Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s zaten de onderzoekers en collega’s van TNO niet stil. Met financiering van ZonMw werd verder onderzoek gedaan naar de effecten van Dappere Dino’s.

Na deelname aan de interventie bleken de kinderen die deelnamen aan Dappere Dino’s meer welbevinden te ervaren, vertoonden ze meer positief functioneren en hadden ze minder sociaalemotionele problemen dan daarvoor. Leeftijdsgenoten die de training niet volgden, lieten dergelijke
veranderingen niet zien. Daarbij waren ouders heel enthousiast over Dappere Dino’s als training voor hun kind. Ze waardeerden de veilige omgeving waar kinderen contact hebben met lotgenoten en het op speelse manier oefenen met vaardigheden.

Op basis van dat onderzoek is de interventiebeschrijving aangepast. De Erkenningscommissie Interventies heeft een aantal keer vergaderd en vandaag kregen we dan toch het heuglijke nieuws:

Dappere Dino’s is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen!

17-12-2019: Uitslag Erkenningscommissie Interventies

Daarmee is Dappere Dino’s de eerste interventie om in te zetten tijdens of na scheiding met een erkenning op het niveau van effectiviteit (hoger niveau dan de oorspronkelijke theoretisch goed onderbouwd). Wat een heuglijk bericht. Daar zijn we trots op!
En we hopen dat het helpt om belangrijke stakeholders extra te motiveren om deze interventie in te zetten met als doel zoveel mogelijk jonge kinderen in Nederland een steuntje in de rug te geven na de scheiding van hun ouders!

Kort ander nieuws

  • Zodra de erkenning op de website van jeugdinterventies.nl staat, zullen we deze uiteraard delen via onze digitale kanalen.
  • In januari zullen we officieel de nieuwe website www.dapperedino.nl lanceren.
  • In het eerste kwartaal van 2020 wordt het onderzoek naar ScheidingsATLAS afgerond (www.tno.nl/atlas). Houdt de website en de ScheidingsATLAS Facebookpagina in de gaten voor informatie over de uitkomsten van deze training over ouderschap na scheiding.
  • Het is weer mogelijk om u te laten kwalificeren tot Dappere Dino’s trainer. De volgende mogelijkheid is op 30 januari. Inschrijven kan via www.tno.nl/dapperedino.
  • Op 19 maart 2020 is de jaarlijkse terugkomdag voor Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s trainers. Bent u trainer, dan zien we u graag daar.

Fijne feestdagen

Rest ons u hele fijne feestdagen te wensen.

We zien uit naar een mooi 2020 samen!

Tot ziens in het nieuwe jaar.

Met de groeten van Rex!

Kerstgroet van Rex – https://youtu.be/FGeH1JW7wYY

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven