Dag van de Scheiding

Tot de jaren 70 van de vorige eeuw was het heel ongebruikelijk dat mensen gingen scheiden. Dat is in 50 jaar tijd erg veranderd. Tegenwoordig eindigt gemiddeld één op de drie huwelijken in Nederland een echtscheiding. En daarnaast worden er nog vele samenwoonrelaties verbroken. Naar schatting verbreken jaarlijks zo’n 64 duizend paren hun huwelijk of samenwoonrelatie.

Echtpaar Meers

Toch is de eerste echtscheiding al van veel verder daarvoor. We gaan hiervoor terug naar het einde van de achttiende eeuw. Problemen in huiselijke sfeer werden toen vooral door de kerk afgehandeld. Zo ook voor Wilhelminus Meers en Agatha Lenaerts. Op 19 september 1794 werden hun huishoudens gescheiden door een scheiding van tafel en bed, zoals uitgesproken door de aartsdiaken van de kerk. Ze mochten uit elkaar gaan, tot de gemoederen weer verenigd waren. Maar dat gebeurde niet. En zo kwam het dat zij twee jaar later, op 15 september 1796, de eersten in Nederland die voor wie voor de wet zijn gescheiden (scheidingsacte uitgeschreven door de Burgerlijke Stand van Maastricht; IsGeschiedenis, 2019[1]).

Dag van de Scheiding

In 2010 riep de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de ‘Dag van de Scheiding’ in het leven. De dag wordt ieder jaar rond de datum van de echtscheiding van familie Meers georganiseerd: op de tweede vrijdag van september. Met de Dag van de Scheiding wil de vFAS aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen, om zo het proces rondom scheidingen te verbeteren.

Dit jaar is de Dag van de Scheiding op vrijdag de 13e september: een goed moment voor extra aandacht dus voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen.

Kinderen van gescheiden ouders: preventieve ondersteuning helpt!

Een scheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis die de wereld op zijn kop kan zetten. Dit is zeker het geval als kinderen betrokken zijn. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Zij presteren gemiddeld minder goed op school, hebben meer gedragsproblemen en scoren lager op sociaal – emotioneel vlak. Ze zitten minder lekker in hun vel. Kinderen met gescheiden ouders zijn ook oververtegenwoordigd in de jeugdhulpverlening.

No alt text provided for this image

Het jonge kind

Toch gaat het met de meeste kinderen na verloop van tijd wel goed. Bovendien zijn er mogelijkheden om kinderen te ondersteunen en problemen te voorkomen of beperken. TNO ontwikkelde samen met de praktijk de preventieve groepsprogramma’s Stoere Schildpadden (voor kleuters) en Dappere Dino’s (kinderen in groep 3 en 4). In 12 groepsbijeenkomsten wordt op speelse manier aandacht besteed aan het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, leren omgaan met onrealistische percepties en attitudes ten aanzien van de scheiding, en het versterken van probleemoplossende vaardigheden van de deelnemende kinderen.

Onderzoek (gefinancierd door ZonMw en Stichting Kinderspostzegels Nederland) wees uit dat voor kinderen die deelnamen aan deze groepstrainingen, de groep een veilige plek was om hun gevoelens te bespreken. Ze vonden de training leuk en maakten nieuwe vrienden. Ze leerden manieren om met problemen om te gaan, zaten beter in hun vel en hadden minder psychosociale problemen.

Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s zijn de enige wetenschappelijk onderbouwde programma’s in Nederland die erkend zijn voor jonge kinderen met gescheiden ouders. Informatie over de onderbouwing is te vinden op de website van TNO of in de Databank effectieve jeugdinterventies. Deze vorm van ondersteuning is onderdeel van de Gezonde School aanpak.

Haal nog deze maand je startkwalificatie als Dappere Dino’s trainer!

Begeleid jij als professional kinderen en wil je ook aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde en erkende groepstraining Dappere Dino’s? Haal op 26 september ook je startkwalificatie en ga gelijk aan de slag! Info en aanmelden kan via de website van TNO.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft aan de Dappere Dino’s kwalificering voor jeugdprofessionals 53,5 accreditatiepunten toegekend (SKJ203515).

Klein Velderman & Pannebakker (2019)

Oudere jeugd

Voor oudere kinderen (9+ jaar) zijn er ook ondersteuningsmogelijkheden. Zo zijn er ook groepsprogramma’s beschikbaar, zoals de erkende groepstraining !JES of bijvoorbeeld KIES. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut worden in de Wegwijzer Kind en Scheiding 12 preventieve programma’s kort beschreven. Je vindt daar bijvoorbeeld ook informatie over het online platform voor middelbare scholieren, “INBOX”. Dit werd door TNO ontwikkeld met en voor jongeren in het kader van een ZonMw project. In het project inventariseerden we wat de hoofdthema’s waren waarover jongeren vragen hadden. Dit waren: gevoelens, omgang, communicatie, loyaliteit en nieuwe gezinnen. Ook bespraken we in welke vorm ze hierover informatie en ondersteuning zouden wensen. Jongeren uitten de wens voor een praktisch boekje waarin de informatie laagdrempelig beschikbaar zou zijn. We zijn blij te kunnen melden dat dit werkboek vanaf deze Dag van de Scheiding in de boekhandel ligt!

“Als je ouders uit elkaar gaan: Werkboek voor jongeren met ouders in scheiding”

(Klein Velderman & Pannebakker, ISBN 9789057125270)

No alt text provided for this image

GRATIS training ScheidingsATLAS voor ouders

We spraken hierboven vooral over ondersteuning van kinderen en jongeren. Nu is het net vakantie geweest. Misschien heeft u wel gevlogen. Heeft u gehoord wat het cabinepersoneel vertelde over noodsituaties? Als de cabinedruk wegvalt, komen er zuurstofkapjes beschikbaar. Zet eerst je eigen kapje op, voordat je anderen / je kinderen helpt.

En zo is het natuurlijk ook bij ingrijpende gebeurtenissen in het gezin. Het is voor ouders in een scheiding heel belangrijk dat ze ook goed voor zichzelf zorgen. Waar gaan zij heen met hun vragen? Met wie delen zij hoe ze zich voelen?

Speciaal voor ouders zelf ontwikkelde TNO met de praktijk en op basis van wetenschap, de laagdrempelige training ScheidingsATLAS. De training gaat in op praktische vragen rondom ouderschap na scheiding en biedt concrete handvatten over ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. De training is te volgen als groepsprogramma in de regio Haaglanden (www.kenniscentrumkindescheiding.nl) of in Almere (www.humanitas.nl). Daarnaast is de training ook online te volgen, op een eigen moment en plek. De training is interactief, met animaties, video’s van experts en andere gescheiden ouders, en met rollenspellen. Dus bent u een gescheiden vader of moeder en wilt u meer te weten komen over ouderschap na scheiding? Dan is de training ScheidingsATLAS ook iets voor u! Informatie en aanmelden: www.tno.nl/atlas

Informeer verder bij het jeugdteam, de school van uw kind(eren), het scheidingsloket of de gemeente wat de mogelijkheden zijn bij u in de buurt.

 #dagvandescheiding #TNO #kenniscentrumkindenscheiding #ScheidingsATLAS #DappereDino’s

[1] IsGeschiedenis (2019). Eerste echtscheiding in 1796. Geraadpleegd op 6 september 2019, op: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/eerste-echtscheiding-in-1796


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven