Over Stoere Schildpadden

De Stoere Schildpadden komen twaalf keer drie kwartier per week bij elkaar. Het hele programma duurt ongeveer vier maanden en wordt verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide trainers. Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:

 1. Het kind en zijn of haar gevoelens (Bijeenkomsten 1-3)
  2. Veranderingen in het gezin (Bijeenkomsten 4-6)
  3. Leren omgaan met gevoelens en problemen (Bijeenkomsten 7-9)
  4. Versterken van zelfvertrouwen en steun (Bijeenkomsten 10-12)

Per bijeenkomst worden verschillende onderwerpen behandeld. In de eerste drie bijeenkomsten staan de gevoelens van uw kind centraal. De trainers van de groep zorgen voor een omgeving waarin uw kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. Ieder groepslid krijgt de gelegenheid vanuit zijn of haar eigen beleving over de (echt)scheiding te praten. De kinderen leren dat (echt)scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de (echt)scheiding normaal en begrijpelijk zijn.

In de groep doen de kinderen spelletjes. De trainers werken met plaatjes en
voorleesboeken en oefenen samen met de groep hoe je kunt omgaan met problemen. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: kinderen brengen de persoonlijke verhalen van de andere kinderen niet buiten de groep.

 

 

 

14310526_1763343173907274_2066810839570130590_o

Over Dappere Dino's

De Dappere Dino’s komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zeven kinderen. Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding. In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:

 1. Het kind en zijn of haar gevoelens (bijeenkomsten 1-3
 2.  Leren omgaan met gevoelens en problemen (bijeenkomsten 4-7)
 3. De relatie tussen ouders en kind (bijeenkomsten 8-9)
 4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin? (bijeenkomsten 10-12)

De trainers werken veel met groepsdino Rex, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino-diploma en de groep eindigt met een feestje!

Bewezen effectief

Dappere Dino’s is een evidence-based preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 & 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding.

Praktisch toepasbaar op een speelse manier

De training Dppere Dino's geeft hulpverleners praktisch toepasbare oefeningen en tools om kinderen in een scheidingssituatie extra steun te geven en de negatieve (emotionele) gevolgen van een scheiding te verminderen.

Van elkaar leren

Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Ze zien dat ze niet alleen zijn in wat ze meemaken, en leren van anderen hoe ze het beste kunnen omgaan met hun verdriet en nare gevoelens.

0 +
geholpen kinderen
0 +
accreditatiepunten
0 +
trainers opgeleid
0 +
tevredenheidscijfer

Voor de ontwikkeling van de programma's Dappere Dino's en Stoere Schildpadden, hebben dr. Mariska Klein Velderman (TNO) en het Kenniscentrum Kind en Scheiding hun krachten gebundeld.

Schuiven naar boven