Parallel ouderschap

In ScheidingsATLAS besteden we aandacht aan ouderschap na scheiding. Er zijn verschillende manieren om dit ouderschap vorm te geven. In dat kader bespreken we het zogenaamde ‘ouderschapscontinuüm’. De twee uiterste van deze schaal of dit continuüm zijn coöperatief ouderschap en parallel ouderschap. Deze animatie licht beide varianten toe: Bij coöperatief ouderschap wordt de basis gevormd…

Lees meer