Problematiek rondom scheiding

Kinderen kunnen vele negatieve consequenties ervaren door de scheiding van hun ouders. Zij willen niet dat hun ouders scheiden, ze hebben er geen controle over en vaak komt een scheiding voor kinderen onverwachts. Bovendien volgt een scheiding vaak na een periode van ruzie en conflicten tussen ouders, wat vaak leidt tot minder contact met de kinderen en minder emotionele steun van een of beide ouders. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld minder goed presteren op school, meer gedragsproblemen hebben en minder hoog scoren op psychologisch en emotioneel welbevinden, minder zelfvertrouwen hebben en dat zij meer problemen hebben met sociale relaties dan kinderen die opgroeien in intacte gezinnen. Hoewel het met de meeste kinderen van gescheiden ouders op lange termijn redelijk goed gaat, kunnen de individuele en maatschappelijke kosten van een kleine groep met problemen hoog oplopen. Onderzoek toont aan dat een scheiding ook op volwassen leeftijd nog tot problemen kan leiden, zoals: hogere afwezigheid van school, vroegtijdige schoolverlaten en ziekteverzuim; psychologische problemen, depressie, vaker roken en overmatig alcoholgebruik, jonger trouwen, ouderschap als tiener en buitenechtelijke kinderen; problematische relaties en (echt)scheiding in eigen relaties.