Opleiding

Op donderdag 17 mei 2018 start een nieuwe opleiding tot Dappere Dino’s trainer

INHOUD OPLEIDING
De opleiding tot Dappere Dino’s trainer bestaat uit 1,5 dag. De eerste dag vormt de basisopleiding waarmee de trainer een startkwalificatie krijgt. Deze dag bestaat uit 8 blokken. In deze blokken worden de theoretische basisprincipes achter het programma en het gebruik van poppenspel besproken, is er aandacht voor de specifieke leeftijdsgroep 6-8 jaar, wordt er geoefend met de uitvoering van het programma en met poppenspel, is er aandacht voor praktische zaken, en is er een blok met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste Dappere Dino’s groep beginnen. 
 
Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische intervisie (30 minuten). Tijdens de intervisie is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt de trainer tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties? 
 
Tijdens de terugkomochtend zal van iedere deelnemer een korte DVD-opname besproken worden met de mede-cursisten. Indien deze beoordeling positief wordt beoordeeld, ontvangt men per post een trainerscertificaat. De terugkomochtend is verder bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen.
 
DOELGROEP
De Dappere Dino’s opleiding tot trainer is ontwikkeld voor ervaren professionals met aangetoond ten minste HBO-niveau. Zij hebben een achtergrond in de pedagogiek, psychologie, maatschappelijk werk of een vergelijkbare achtergrond. Ze hebben kennis van de ontwikkeling van kinderen. Aantoonbare ervaring met het begeleiden van groepsinterventies (bv. KIES- of SOVA-groepen) voor kinderen is noodzakelijk (leeftijd 4-16). Ervaring met poppenspel en/of scheidingsproblematiek is een voordeel. Vaak betreft het maatschappelijk werkers, (kinder)psychologen, (ortho)pedagogen, preventiemedewerkers, SOVA-trainers, IB’ers, creatief therapeuten etc.
 
KOSTEN
698 Euro Excl. BTW (excl. materialen)
 
AANMELDEN 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de opleiding tot Dappere Dino's-trainer? Meldt u zich dan aan via deze link, of neem contact met ons op: 

 
CONTACT
TNO Jeugd
088-8666153

Disclaimer: Bij annulering van deelname minder dan een maand voorde  geplande datum wordt 50% van genoemde prijs in rekening gebracht. Bij annulering minder dan een week voor de geplande datum wordt 100% in rekening gebracht.