Een ingrijpende gebeurtenis
Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. En ook al doen ouders hun best om de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Maar ondanks het ingrijpende karakter van een (echt)scheiding, leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de stressoren (ofwel de ‘draaglast’) en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf en de protectieve factoren bij het kind en zijn of haar omgeving (de ‘draagkracht’).

Door onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen te praten, ontdekken de kinderen in een Dappere Dino’s-groep dat zij er niet alleen voor staan.

Samen met twee speciaal opgeleide trainers oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Voor welke kinderen is het programma geschikt?
Het groepsprogramma Dappere Dino’s is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6-8 jaar van gescheiden ouders.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep.

Het programma ondersteunt kinderen bij het volbrengen van de psychologische taken die een (echt)scheiding met zich meebrengt. Zij leren omgaan met gevoelens van woede en schuld en leren accepteren dat de (echt)scheiding blijvend is. Bij dit alles moeten kinderen ‘kind kunnen zijn’. Daarvoor is het belangrijk dat zij los komen van het conflict dat mogelijk tussen de ouders speelt.

Tot slot is het cruciaal dat er bij de kinderen een realistische hoop ontstaat met betrekking tot het aangaan van relaties in de toekomst. 

Contra-indicaties voor deelname aan Dappere Dino’s zijn ernstige gedragsproblemen (sterk oppositioneel, agressief of destructief gedrag) en/of ernstige emotionele problemen die intensieve behandeling vergen (bijvoorbeeld sterk depressief of in zichzelf gekeerd gedrag).

Een kind moet zich kunnen aanpassen aan de groepsstructuur en deel kunnen uitmaken van de uitwisseling binnen de groep. Dit stelt eisen aan aanpassingsgedrag, impulsbeheersing en leerbaarheid.

Op zoek naar oplossingen
Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor.

Aan al deze zaken besteedt Dappere Dino’s aandacht, maar het programma maakt de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven.

De trainers gaan steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

Hoe ziet het programma eruit?
De Dappere Dino’s komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zeven kinderen.

Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding.

In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
1. Het kind en zijn of haar gevoelens (bijeenkomsten 1-3)
2. Leren omgaan met gevoelens en problemen (bijeenkomsten 4-7)
3. De relatie tussen ouders en kind (bijeenkomsten 8-9)
4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin? (bijeenkomsten 10-12)

De trainers werken veel met groepsdino Rex, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino-diploma en de groep eindigt met een feestje! 

Wilt u weten hoe mensen in uw organisatie of gemeente een startkwalificatie training kunnen volgen tot Dappere Dino’s-trainer? Bekijkt u voor informatie over de training de pagina ‘Word ook trainer’ in het hoofdmenu.

Wilt u weten of er groepen mogelijk zijn bij u in de buurt, kijkt u onder het tabblad Contact – Waar vind ik Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden?